Trang chủ Chuyên san Thông báo phát hành Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa số 9

Thông báo phát hành Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa số 9

Sau Chuyên san số 7 và số 8, kỳ này Tạp chí Tự động hóa ngày nay tiếp tục cho ra mắt độc giả Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa số 9. Nội dung tóm tắt các bài báo khoa học xem ở cuối Tạp chí.

 Chuyên san số 9 được phát hành tại Tòa soạn Tạp chí Tự động hóa ngày nay hoặc qua đường bưu điện. Tạp chí trân trọng thông báo đến bạn đọc và mong nhận được các bài báo tiếp theo từ các tác giả để chuẩn bị cho việc ra mắt Chuyên san số 10.

Để chuyên san xuất bản đúng kế hoạch, Tạp chí Tự động hóa ngày nay trân trọng cảm ơn các thành viên trong Ban Biên tập, Ban Thư ký đã có nhiều đóng góp công sức. Đặc biệt cảm ơn các tác giả đã có niềm tin và gửi bài cho Ban biên tập để Chuyên san ngày càng hấp dẫn.q

Tóm tắt nội dung các bài báo khoa học trên Chuyên san số 8

Form mẫu viết bài cho Chuyên san: Link Down mẫu

Download bản đăng ký mua Chuyên sanTạp chí Tự động hóa Ngày nay: Link Down

Trân trọng cám ơn!

Trịnh Đình Đề Tổng Biên tập Tạp chí Tự động hóa ngày nay

Số 158 (4/2014)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ


Liên kết & Quảng cáo

 
 

 
 


 Sửa biến tần

Mới cập nhật

Quảng cáo&Liên kết